GROENE MAELBEEK VERT

http://www.monalbum.be/Foto-KULUIHIU.jpg GROENE MAELBEEK VERT UN SITE REMARQUABLE MENACÉ PAR LES PROMOTEURS - EEN OPMERKELIJK GEHEEL BEDREIGT DOOR DE BOUWPROMOTOREN

PETITION ADRESSEE AUX REPRESENTANTS DE LA REGION DE LA COMMUNE D’IXELLES, DE LA COCOF ET DE LA VGC AU SEIN CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « MAELBEEK « 

La rue Kerckx, la rue Gray, le pont sur l’avenue de la Couronne et les deux versants boisés constituent un ensemble remarquable par son harmonie urbanistique, architecturale, historique et par sa biodiversité. C’est le seul espace aéré et vert naturel qui nous reste dans un quartier encaissé et densément peuplé. Les promoteurs veulent le raser.

Les signataires demandent  que des moyens financiers soient dégagés de l’enveloppe budgétaire du contrat de Quartier Durable Maelbeek afin d’acquérir l’ensemble des terrains situés en fin de rue Kerkx (n° 50 et au-dela jusqu’à l’entre deux ponts), de les préserver comme espace vert, et d’y aménager l’espace au profit des habitants du quartier. 

 

PETITIE GEADRESSEERD AAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN HET BRUSSELS GEWEST, DE GEMEENTE ELSENE, AAN HET COCOF EN HET VGC IN HET KADER VAN HET DUURZAME WIJKCONTRACT “MAELBEEK”

 

De Kerckxstraat, de Graystraat, de brug van de Kroonlaan en de twee beboste hellingen vormen een opmerkelijk geheel door zijn urbanistische, architecturaal, historisch geheel en door zijn biodiversiteit. Het is het enige nog stukje groen dat nog overblijft in een ingesloten en druk bevolkte buurt. De bouwpromotoren willen dit vernietigen.

De ondergetekenden vragen dat de nodige financiële middelen worden vrijgemaakt in de daarvoor voorziene enveloppe in het kader van het Duurzame Wijkcontract “Maelbeeck”, met als bedoeling het geheel (het bouwterrein gelegen aan het nr 50 Kerckxstraat en het terrein tussen de twee bruggen aan te schaffen, met als bestemming deze te behouden als groene zone en ze zo te organiseren voor het gebruik van de bevolking.

    POUR TOUTE INFO/VOOR ALLE INFO:                                   

 http://www.elsene.irisnet.be/site/fr/01officiel/contrats/maelbeek.htm  

                                                                      http://www.monalbum.be/Foto-IAROH33J.jpg