Breek De Muur van Brussel af/Break Down Brussels' Wall

Nederlands (français & English below)

 

Brief van Brusselaars voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018

Brussel is de stad waar wij willen wonen, de grootste stad van België, een stad met een heel diverse, internationale bevolking, met een lange geschiedenis, met een mooi en uniek patrimonium. Een stad met een uniek potentieel. Dat potentieel moet nu een kans krijgen om uit te groeien, om te bloeien, en om vruchten af te werpen. In de huidige bestuurlijke constellatie kan dat niet.                  

 

 

De keerzijde van chaos De wanorde van Brussel, die typisch voor haar lijkt te zijn, doet onze stad momenteel vaak geen goed meer. Die gewaardeerde Brusselse chaos, die voor een deel van de identiteit zorgt, die menselijkheid toelaat. Die cultuur die ervoor zorgt dat er voldoende marge is om van de regels af te wijken. Zij heeft ook een grens en een keerzijde.   De Brusselse menselijkheid moet ook samengaan met het naleven van regels en de consequente toepassing ervan. Ons Belgische gebrek aan vaste identiteit, ons aantrekkelijke je m'en foutisme en relativeringskracht kunnen ook eens genoeg zijn, want er wordt misbruik van gemaakt. We moeten ook kunnen zeggen wie we wél willen zijn en wie niet. Onze talloze vrijheden zijn er niet zomaar gekomen, ze zijn kostbaar. En ook hoe we bouwen, hoe we onze straten onderhouden, het mag eens degelijker gebeuren in plaats van putjes op te vullen als een slordige tandarts.  

         

"Brussel is zwanger van iets. Maar het is er nog niet." Januari-speech 2018, Studio 4, Flagey    

     

De stad kan een noodzakelijke grootstedelijke visie duidelijk niet genoeg tot reële ontwikkeling en uitvoering brengen, ook al heeft ze meer en meer eigen beslissingsmacht, en een eigen Gewestelijke Hoofdstedelijke regering, die daarvoor ontworpen lijkt.  

Omdat wij zien hoeveel er misloopt en ook omdat we in een tijd leven waarin veel dingen dringend om actie vragen, moet er beweging komen in het sputterende Brussel, zodat problemen niet gevaarlijk blijven gisten, en ontploffen. Daarbij moeten we opletten geen toevlucht te nemen tot opppervlakkige en valse oplossingen. We willen uitdrukkelijk genuanceerd zijn, niet toegeven aan de verleiding van zwart-wit-denken.   

Een concreet voorbeeld van dringende zaken is 'mobiliteit', de stad in beweging. Ons verkeer loopt zichtbaar en grondig vast, met alle problemen vandien, en actief zoeken naar oplossingen daarvoor, met de nodige daadkracht, voelen wij aan als een logische noodzaak. Met de huidige bestuurlijke constellatie blijven mogelijke oplossingen vaak in de startblokken vastzitten. Verderop in deze brief volgen meer concrete en duidelijke voorbeelden van mislukkingen die naar ons aanvoelen bewijs leveren van een structureel probleem. Het zou deugd doen voor de stad als er visie ontwikkeld werd, dat de Brusselaars zouden horen over scherpe plannen voor het bevorderen van het samenleven. Brussel is de nummer één onthaalstad, superdivers (altijd al geweest) en kan in principe mogelijkheden voortonen aan de hele wereld, maar dan moet ze wel volwassen worden, haar zelfbewustzijn trots tonen als een opgestoken hand met een groene kaart erin.          

 

De negatieve kracht van twee concurrerende beleidsstructuren Wij mensen die hier wonen, werken, of allebei, vinden dat een aantal kernproblemen een globale Brusselse visie en aanpak vereisen. Zo breed mogelijk bediscussieerd, geargumenteerd en gedragen, moeten we proberen tot een eendrachtig en globaal Brussels beleid te komen, gedragen door bestuursmensen die tegelijk het contact met hun stad bewaren en een vooruitstrevende visie hebben. Daarbij willen we nefaste tegenwerking vermijden en tegenstrijdige belangen verzoenen.   Brussel heeft een bovenstructuur, het Gewest (een recente structuur), en een onderstructuur, de onderverdeling in 19 gemeenten (een historisch gegroeide structuur). De verbinding tussen die twee hapert. Een globale visie en aanpak voor de stad, waar wenselijk en nodig, kan geen vaste vorm krijgen en dat is in belangrijke mate te wijten aan de slechte communicatie tussen die twee 'Brussels'. Zoals wij Brusselaars Brussel beleven, zijn de historische 19 gemeenten al opgegaan in een groter Brussel, en Brussel moet zich op bestuurlijk niveau aan die realiteit aanpassen.   Rudi Vervoort, de huidige minister-president voor het Gewest, houdt zelf het huidige duale systeem in stand en herhaalt regelmatig dat het een slechte zaak zou zijn om de stadsbeleidsstructuur grondig te wijzigen. Het lijkt erop dat de vertegenwoordiger van de Brusselse bovenstructuur een status quo genegen is.        

 

"Het voortkomen van een koning uit een groep rivaliserende stamhoofden is altijd een stap voorwaarts in de geschiedenis, net als in de middeleeuwen met alle voortdurend onderling oorlog voerende edelen" Camille Paglia, Het Seksuele Masker, 1990        

 

Hoe beweging brengen in het immobiele Brussel? Een onafhankelijk panel van Brusselaars: bewoners, wetenschappers, historici, Europeanen en, waarom niet, ook politici, kan zich buigen over een nieuwe aanpak ten gronde. Zij kunnen tussen partijen, beleidsstructuren en taalgemeenschappen bemiddelen, competentie-overdrachten bespreken, bestuursambten beperken, alles in het belang van het groter geheel. Zo'n groep betrokken mensen kan beweging brengen in de vastgeroeste bestuurlijke toestand van Brussel omdat ze de dingen kan bekijken met de nodige afstand, zonder de last van belangenvermenging, en met het voordeel dat hun aandacht vooral zal gaan naar het concreet vooruithelpen van het stadsleven aan de hand van concrete noden en wenselijke veranderingen. Eens Brussel dan zover is, kan er begonnen worden met het verwezenlijken van de vele werven die wachten op een opstart. Onderwijs en opvoeding, samenleven in diversiteit, het organiseren van sociale ondersteuning, het ondersteunen van economische vernieuwing, mobiliteitsverandering en aandacht voor het evenwicht tussen mens en natuur, het inrichten van de publieke ruimte, de organisatie van een logistieke werking.        

 

Voorbeelden van onze falende stad Hieronder sommen we enkele emblematische voorbeelden op van het slecht functioneren, voldoende bewijs denken we voor onze stelling dat het machtsbereik van de Brusselse gemeenten te groot is (gebleven) in verhouding tot de globale stadsproblematiek, en een fundamenteel obstakel vormt in het verder volwassen worden van de stad. De macht van de 19 Brusselse gemeenten moet ingeperkt worden. Let wel: de stad blijft een fundamentele verankering op lokaal niveau nodig hebben, een solide bestuursvorm in de fysieke nabijheid van de mensen. Lokale noden nopen tot lokale ogen. Lokaal bestuur mag zelfs meer in plaats van minder slagkracht krijgen, maar loopt niet langer voor de voeten van De Stad.      

De gevoelens onder ons, ondergetekenden, variëren van frustratie, hoop, hoop dichtbij wanhoop, onbegrip, teleurstelling, ongeduld, tot en met woede en defaitisme. Wij willen onze stem voor de Brusselse gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 kunnen gebruiken om verandering in de Brusselse beleidsstructuur teweeg te brengen. Verkiezingen kunnen de ideale start zijn. De mistoestanden van de afgelopen jaren hebben mensen doen inzien dat het anders moet. We willen grootse dingen zien gebeuren in Brussel, in kleine en grote voorbeelden. We willen het leven vieren!

 

 

 

1/   De voetgangerszone, het hart van het centrum van Brussel. (Anspachlaan, De Brouckèreplein en omliggende straten) Een vooruitstrevend plan voor Brussel! Er staat iets groots te gebeuren in de stad waar vele dingen te traag gaan. De hoofdas wordt plots verkeersvrij. Aan de Beurs heerst autostilte, de Brusselaars wandelen en fietsen er kriskras door elkaar. Nieuwe tijden breken aan! Zomer 2014: het 'picknick the streets'-protest, burgeracties. Zomer 2015: inhuldiging van de voetgangerszone. ... 2017: in geen andere grote stad lijkt het denkbaar dat de hoofdstraat er enkele jaren aan een stuk braak ligt zonder zichtbaar plan van afwerking, zonder grootschalige communicatie, zonder het nodige enthousiasme dat doorgeeft wat er gaat gebeuren, hoe het er gaat uitzien en wanneer de werken beginnen. Winkeliers in die zone voelen zich vermoord met voorbedachten rade, zo zichtbaar en nefast is hier het falen van de Brusselse structuur. Opnieuw springt hierbij de overbodige strijd in het oog tussen 1000 Brussel en het Brussels Gewest.      

 

2/   Gentsesteenweg, Molenbeek, november 2017 In de ochtend van 28 november worden, in opdracht van het Brussels Gewest, beschermende paaltjes geplaatst langs een stukje van de drukke Gentsesteenweg in Molenbeek, zodat het fietspad er veiliger wordt. Na spontaan protest van enkele handelaars en bewoners, die vrezen voor het verloren gaan van illegale parkeerplekken, verwijdert de geïntimideerde aannemer de paaltjes weer, nog dezelfde dag. De gemeente Molenbeek laat begaan. Haar woordvoerder: "We moeten een betere oplossing vinden voor het probleem op die plaats, en het Gewest had ons noch de bewoners goed ingelicht over de actie." Het Gewest ontkent dit. Ook in Vorst werd onlangs een Gewestelijke oplossing weggewist. De door het Gewest opgestarte werken voor het veiliger maken van het St-Denijsplein, een zogenaamd zwart verkeerspunt, werden door de gemeente weer afgebroken.            

 

3/   Sint-Joost-ten-Noode, december 2017 Gratis parkeerbewonerskaart = boycot Gewestplan Een eerste autobewonerskaart wordt voortaan gratis in Sint-Joost-ten-Noode, tegen de gewestelijke richtlijnen in. Weer een voorbeeld van dorpspolitiek in tijden van dringende mentaliteitswijziging voor mobiliteit. Bewonersparkeerkaarten moeten duurder worden, zeggen experten. Het moet onmogelijk worden om bijna gratis twee of drie wagens per gezin op de openbare weg te zetten.   Ook wat betreft prostitutie, een fenomeen dat zich gedeeltelijk in Sint-Joost afspeelt, geldt in gemeente 1210 een politiek van het lokale buikgevoel, waarbij emotionele en culturele elementen primeren om tot beslissingen te komen. Emir Kir, de burgemeester, negeert hierbij het onderzoek en de resultaten van degelijk wetenschappelijk werk. Hij wil in zijn gemeente zelfs een plek openen waar vee nog onverdoofd geslacht kan worden, een religieuze praktijk die in heel België behalve in Brussel is afgeschaft na brede consensus.   Het buikgevoel en het kortzichtig eigenbelang van burgers, burgemeesters, handelaars of buurtbewoners mag de maatstaf niet zijn om een grootstad in goede banen te leiden.         

 

4/   Parkeerplan In Brussel parkeer je in de ene straat zo, en in de volgende weer anders, met andere tarieven, uurroosters en betaalwijzen, afhankelijk van de gemeentegrond waarop je toevallig rijdt. 2009: het Brussels Gewest doktert een parkeerplan uit voor Brussel dat het straatparkeren moet harmoniseren. Hierbij mogen de gemeenten kiezen of ze zich inschrijven of niet. 2018: tot nu toe zijn slechts zes gemeenten lid van het Parkeeragentschap. Gemeenten bevragen en consulteren lijkt wijs, hen hierover beslissingsmacht geven niet. Zo weigert Ukkel ook een overstapparking op haar territorium, voorstel van het Gewest om het probleem van de files te helpen oplossen. Ook de gemeente Etterbeek verzet zich meermaals tegen regionale Brusselse plannen om de autodruk te verminderen, uit kortzichtig eigenbelang. Terwijl de burgemeester van Schaarbeek zich dan weer geroepen voelt om in de plaats van het Gewest de orde te herstellen in de Vooruitgangsstraat, waar de internationale reisbussen in toenemende mate plaats zoeken.        

 

5/   Netheid Netheid is een gemeentelijke bevoegdheid, maar het lukt niet om Brussel proper te houden. Hoe komt het dat Brussel (in talloze gemeentes) er niet in slaagt haar straten properder te houden en illegale storten en zwerfvuildepôts te vermijden of in te perken? Het ontbreekt aan een volledige aanpak: van preventie en sensibilisatie over afvalbeleid tot repressie, er mag geen enkele schakel in de ketting zwak zijn of het werkt niet. De aanhoudende beloftes om de situatie te verbeteren zijn niet langer geloofwaardig, na lange jaren deficit. Vele burgers klagen hierover, en verenigen zich zelfs in pogingen om het probleem dan maar zelf te lijf te gaan. 'Brussel' lijkt een mentale blokkering te hebben om een krachtig afvalbeleid te voeren.        

 

6/   Stedenbouw/Groene Ruimten De begraafplaats van Laken valt onder stedelijke bevoegdheid (Stad Brussel). Ze onderging de grootste renovatie ooit van een dergelijke plek in België, maar de stilstand in het dossier verhinderde eerst jarenlang enige vooruitgang. Hoewel de verdeelsleutel voor de financiering van dergelijke beschermde sites 20/80 is (20% Stad/ 80% Gewest), bracht de Stad nul euro in. In 2012 verklaarde toenmalig minister-president van het Gewest Charles Picqué dat de stad "technisch noch administratief over de bekwaamheden lijkt te beschikken om het beheer van een dergelijk goed waar te nemen, hetgeen niks oplost."            

 

7/   Onderwijs Ook hier kan Brussel groeien. Het onderwijs in Brussel blijft nog altijd teveel een communautaire kwestie. Het gaat meer over Nederlands en Frans dan over Engels of over de andere thuistalen van de Brusselaars, terwijl die massaal meertalig willen worden, en terwijl Brussel bij uitstek een plek is waar meertaligheid als levensvaardigheid een troef zou kunnen zijn.     Vooral het Franstalig onderwijs schiet ernstig tekort in zijn taak om leerlingen tot meertalige burgers op te leiden. Het Nederlands wordt vooral geleerd omdat het nuttig is, niet omdat het mooi is of voor de achterliggende cultuur. Er is een negatieve connotatie van het Vlaamse aspect. Na al die jaren studie beheersen de Brusselse leerlingen de drie belangrijkste talen - Nederlands, Frans en Engels - nog onvoldoende. Overleg en samenwerking tussen Nederlandstalig en Franstalig onderwijs zou bindend moeten worden.            

 

8/   Gemeentelijke vzw's Eén van de jongste affaires die Brussel sinds kort beroeren, gaat over de Brusselse gemeentelijke vzw Gial, een vzw die zich over de digitalisering en de informatica van de stad ontfermt. Los nog van de vraag of de gemeentelijke administratie die taken moet uitbesteden aan een vzw waarvan de acties en transacties weinig transparant zijn (een kwaal die woekert bij zovele stedelijke vzw's), is er de vraag waarom de stad Brussel geen beroep doet op de al bestaande Gewestelijke dienst die dezelfde diensten levert. Waarom wil zij per se deze grensoverschrijdende materie binnen haar grenzen houden?                

 

 

Kortom, wij wensen:  

·         Vereenvoudiging van de bestuursniveaus met een duidelijke keuze voor               het Brussels Gewest als baas

·         Betere naleving van leefregels en meer bevestiging van onze identiteit ·         Een onafhankelijk panel van Brusselaars dat een nieuwe aanpak smeedt

 

 

---------------------------------------------------

français

 

Lettre de Bruxellois en vue des élections communales du 14 octobre 2018    

Bruxelles est la ville au sein de laquelle nous désirons vivre, la plus grande ville de Belgique, une ville à la population très diverse et internationale, avec une longue histoire et un patrimoine unique et magnifique. Une ville avec un potentiel unique. Ce potentiel doit maintenant avoir une chance de croître, de s'épanouir et de porter ses fruits. Cela n'est pas possible dans la constellation administrative actuelle.                    

 

 

 

L’envers du chaos Le désordre qui semble être si typique de Bruxelles a plutôt l'air de nuire à la ville pour le moment. Ce chaos bruxellois tant valorisé, qui permet d’être humain. Cette culture qui assure qu’il y ait assez de marge que pour s’écarter de la règle. Celle-ci a aussi ses limites et son revers.   Cette imperfection humaine bruxelloise doit aller de pair avec le respect des règles et l’application cohérente de celles-ci. Notre manque – typiquement belge – d’identité figée, notre attrayant je m’en foutisme et notre capacité à relativiser connaissent leur limite, car il en fait abus. Nous devons également pouvoir affirmer qui nous voulons être et qui nous ne voulons pas être. Nos innombrables libertés ne sont pas apparues par magie, elles sont précieuses. Et la manière dont nous construisons, dont nous entretenons nos rues, doit se faire plus sérieusement qu’un simple remplage de trous digne d’un dentiste négligent.        

 

"Bruxelles est porteuse de quelque chose. Mais cette chose n’a pas encore vu le jour." Discours de janvier 2018, Studio 4, Flagey        

 

La ville ne parvient clairement pas assez à transposer concrètement la nécessaire conception d’une grande ville, bien qu’elle dispose de plus en plus de son propre pouvoir décisionnel, et de son propre gouvernement régional qui semble avoir été conçu pour cela.  

Parce que nous voyons combien de choses ne fonctionnent pas et que nous vivons à une époque où beaucoup de choses demandent une action urgente, Bruxelles l'hésitante doit se mettre en mouvement, afin que la situation ne s’enlise pas, pour finir par exploser. Nous devons à cet égard être attentifs à ne pas avoir recours à des solutions superficielles. Nous voulons expressément être nuancés et ne pas céder à la tentation manichéiste.  

La « mobilité », la ville en mouvement, est un exemple concret de problème urgent. Notre circulation est visiblement et complètement immobile, avec tous les problèmes que cela engendre, et la recherche active d’une solution accompagnée d’une indispensable capacité d’action nous paraît être une nécessité logique.  Avec la configuration actuelle, les potentielles solutions demeurent bien souvent à l’état de projets. Suivront dans cette lettre d’autres exemples clairs et concrets d’échecs qui à notre sens démontrent l’existence d’un problème structurel. La ville ne se porterait que mieux si une vision y était développée, si les Bruxellois se voyaient présenter un plan drastique visant à promouvoir le vivre ensemble. Bruxelles est une ville d’accueil par excellence, très diverse (elle l’a toujours été) et devrait en principe servir d’exemple au monde entier, mais pour cela elle doit préalablement devenir adulte et faire preuve de fierté et de confiance.     

  

L’effet négatif de deux structures politiques concurrentes Nous, les gens qui habitons ou travaillons ici, ou les deux, estimons qu’un certain nombre de problèmes fondamentaux exigent une approche et une vision bruxelloises globales. En discutant et argumentant de la manière la plus large possible, nous devons tenter de parvenir à une gestion unique et globale de Bruxelles, portée par des gestionnaires qui maintiennent à la fois le contact avec leur ville et ont une vision progressiste. Nous désirons à cet égard éviter les obstructions néfastes et réconcilier les intérêts divergents.  

Bruxelles a une structure tutélaire, la Région (une structure récente), et une structure inférieure, la subdivision en 19 communes (une structure héritée du passé). L’articulation de ces deux structures est déficiente. Une vision et approche globale de la ville, pourtant souhaitable et nécessaire, ne peut émerger et ceci est en grande partie imputable à la mauvaise communication entre les deux « Bruxelles ». De la même manière que nous vivons Bruxelles en tant que Bruxellois, les 19  communes ont déjà été englobées dans un grand Bruxelles, et Bruxelles doit s’adapter, d’un point de vue administratif, à cette réalité.  

Rudi Vervoort, l’actuel Ministre-Président de la Région, maintient le système en l’état et répète à l’envie qu’il serait mauvais de modifier la structure administrative actuelle de la ville. Il semble que le représentant de la structure tutélaire de Bruxelles soit enclin au statut quo.          

 

"L'émergence d'un roi issu d'un groupe de chefs tribaux rivaux est toujours un pas en avant dans l'histoire, comme au Moyen Age avec tous les nobles continuellement en guerre" Camille Paglia, Sexual Persona, 1990

 

Comment amener du mouvement dans l’immobile Bruxelles ? Un panel indépendant de Bruxellois composé d’habitants, scientifiques, historiens, Européens, et pourquoi pas, des politiciens, peut se pencher sur une méthode de fond. Ils peuvent intervenir comme médiateurs entre parties, structures administratives et communautés linguistiques, discuter des transferts de compétences, limiter le nombre de mandats, tout cela dans l’intérêt général. Un tel groupe de personnes impliquées peut apporter le mouvement nécessaire au stand still institutionnel de Bruxelles parce qu’ils peuvent évaluer la situation avec la distance nécessaire, sans le fardeau des conflits d’intérêt et avec l’avantage que leur attention se focalisera sur l’amélioration concrète de la vie de la ville au regard des besoins concrets et des changements souhaitables.

Une fois que Bruxelles en sera à ce stade, on pourra commencer à réaliser les nombreux chantiers qui attendent de démarrer. Enseignement et éducation, vivre ensemble et diversité, l’organisation d’un soutien social, le soutien du renouvellement économique, la transformation de la mobilité et l'attention à l'équilibre entre l'être humain et la nature, l’aménagement de l’espace public, la mise en place d’un fonctionnement logistique.          

Exemples de notre ville défaillante Nous listons ci-dessous une série d’exemples emblématiques du mauvais fonctionnement, dont nous pensons qu’il démontrent à suffisance la position selon laquelle le pouvoir des communes bruxelloises demeure trop important par rapport à la problématique urbaine globale, et forme un obstacle fondamental à l’arrivée à maturité de la ville. Le pouvoir des 19 communes doit être restreint. Soyons clairs : la ville doit demeurer un point d’ancrage solide au niveau local, une forme stable de structure de pouvoir à proximité des gens. Les problèmes locaux doivent être résolus par des locaux. Les pouvoirs locaux n’en auront que plus de capacité d’action, sans empiéter sur les prérogatives de la Ville.

Nos sentiments, à nous soussignés, vont de la frustration à l’espoir, espoir proche du désespoir, en passant par l’incompréhension, la déception, l’impatience jusqu’à la colère et au défaitisme. Nous voulons faire entendre notre voix avant les élections du 14 octobre 2018 afin d’initier un changement de la structure politique de Bruxelles. Les élections peuvent être un commencement idéal. L’intolérable situation de ces dernières années a fait comprendre aux gens que les choses doivent changer. Nous voulons quelque chose de plus grand pour Bruxelles, que ce soit à petite ou grande échelle. Nous voulons célébrer la vie !                        

 

 

 

 

1/   Le piétonnier : le cœur du centre de Bruxelles (Boulevard Anspach, Place De Brouckère et rues attenantes). Un plan progressiste pour Bruxelles! Quelque chose de grand se prépare dans la ville où beaucoup de choses sont trop lentes. L’axe principal devient soudain piétonnier. Le silence règne à la Bourse, les Bruxellois déambulent, pédalent et s’enchevêtrent. C’est le début d’une nouvelle époque !

Été 2014: les manifestations 'picknick the streets', actions citoyennes. Été 2015: inauguration de la zone piétonne. ... 2017: dans aucune autre grande ville semble-t-il conçevable que la rue principale soit inoccupée pendant quelques années sans plan de finition visible, sans communication à grande échelle, sans l'enthousiasme nécessaire qui dira ce qui va se passer, à quoi elle ressemblera et quand commenceront les travaux. Les commerçants de cette zone se sentent assassinés avec préméditation, si visible et nuisible est l'échec de la structure bruxelloise. Une fois de plus, c'est frappant de voir la bataille superflue entre 1000 Bruxelles et la Région bruxelloise.  

     

2/   Chaussée de Gand, Molenbeek, novembre 2017 Dans la matinée du 28 novembre, des poteaux de protection sont installés à la demande de la Région bruxelloise le long d'une partie de la Chaussée de Gand à Molenbeek, afin que la piste cyclable devienne plus sûre. Après une protestation spontanée de quelques commerçants et résidents, qui craignent la perte de places de stationnement illégales, l'entrepreneur intimidé enlève à nouveau les poteaux, le même jour. La municipalité de Molenbeek laisse faire. Son porte-parole: "Nous devons trouver une meilleure solution au problème à cet endroit, et la Région ne nous a ni informés ni informé les habitants de l'action." La Région le nie.

Une solution régionale a également été supprimée à Forest récemment. Les travaux commencés par la Région pour faire de la place St-Denis, un point de trafic dit noir, un lieu plus sûr, ont été démolis à nouveau par la municipalité.              

 

3/   Saint-Josse-ten-Noode, décembre 2017 Carte riverain gratuite = boycott du plan Régional La première carte de résident automobile est désormais gratuite à Sint-Joost-ten-Noode, contre les directives régionales. Un autre exemple de politique villageoise en période de changement urgent de mentalité pour la mobilité. Les cartes de stationnement des résidents doivent devenir plus chers, disent les experts. Il devrait être impossible de mettre gratuitement deux ou trois voitures par famille sur les routes publiques.   Également en ce qui concerne la prostitution, un phénomène qui se déroule en partie à Saint-Josse-ten-Noode, une politique d'intuition locale s'applique dans la municipalité 1210, où les éléments émotionnels et culturels prédominent pour arriver à des décisions. Emir Kir, le maire, ignore la recherche et les résultats d'un travail scientifique solide. Il veut même ouvrir une place dans sa congrégation où le bétail peut encore être abattu sans étourdissement, une pratique religieuse qui a été abolie dans toute la Belgique après un large consensus, sauf à Bruxelles.  

Le sentiment d'intuition et l'intérêt personnel à courte vue des citoyens, des maires, des commerçants ou des résidents locaux ne peuvent pas être le critère pour orienter une grande ville dans la bonne direction.                    

 

4/   Plan de stationnement A Bruxelles, vous vous garez dans une rue d'une certaine façon, et dans la suivante s'appliquent des tarifs, des horaires et des modes de paiement différents, en fonction du terrain municipal où vous conduisez.

2009: la Région bruxelloise établit un plan de stationnement pour Bruxelles afin d'harmoniser le stationnement dans la rue. Les municipalités peuvent choisir si elles s'inscrivent ou non.

2018: jusqu'à présent, seulement six municipalités sont membres de l'Agence de stationnement.

Interroger et consulter les municipalités semble sage, leur donnant un pouvoir de décision pas.

Uccle refuse également un parking de transfert sur son territoire, une proposition de la Région pour aider à résoudre le problème des embouteillages. La municipalité d'Etterbeek s'oppose également à plusieurs reprises et dans l'intérêt personnel à courte vue, aux plans régionaux bruxellois visant à réduire la pression des voitures.

Le bourgmestre de Schaerbeek à son tour se sent disposé à jouer le rôle de restaurer l'ordre dans la Rue des Progrès au lieu de la Région, là où les bus internationaux sont de plus en plus à la recherche d'une place.            

 

5/   Propreté La propreté est une compétence municipale, mais ça ne marche pas pour garder Bruxelles propre. Pourquoi Bruxelles (dans d'innombrables de ces municipalités) ne parvient-elle pas à garder ses rues plus propres et à éviter ou restreindre les décharges illégales et les sites de déchets? Il manque une approche complète: de la prévention et de la sensibilisation à la politique des déchets en passant par la répression, aucun maillon de la chaîne ne devrait être faible ou inefficace. Les promesses persistantes d'améliorer la situation ne sont plus crédibles, après de longues années de déficit. De nombreux citoyens se plaignent de cela et s'unissent même pour tenter de résoudre le problème par eux-mêmes. 'Bruxelles' semble avoir un blocage mental pour mettre en œuvre une politique de déchets puissante.            

 

6/   Urbanisme / Espaces verts Le cimetière de Laeken relève de la juridiction urbaine (Ville de Bruxelles). Elle a subi la plus grande rénovation d'un tel endroit en Belgique, mais l'immobilisation dans le dossier a d'abord empêché tout progrès pendant des années. Bien que la clé de répartition pour le financement de ces sites protégés soit de 20/80 (20% de la ville / 80% de la région), la ville a apporté zéro euro. En 2012, le ministre-président de la région Charles Picqué de l'époque a déclaré que la ville ne semble pas «techniquement ou administrativement compétente pour avoir la gestion d'un tel bien, ce qui ne résout rien».            

 

7/   Enseignement Aussi dans ce domaine important il y a de la marge pour Bruxelles . L'éducation à Bruxelles reste encore trop un problème communautaire. Il s'agit plus du néerlandais et du français que de l'anglais ou des autres langues d'origine des Bruxellois, alors qu' eux, ils veulent devenir multilingues et que Bruxelles est avant tout un lieu où le multilinguisme comme compétence dans la vie peut être un atout.

En particulier, l'éducation francophone est sérieusement en retard pour éduquer les élèves à devenir des citoyens multilingues. Le néerlandais est principalement appris parce qu'il est utile, pas parce qu'il est beau ou pour la culture sous-jacente. Il y a une connotation négative de l'aspect flamand. Après toutes ces années d'études, les étudiants bruxellois maîtrisent insuffisamment les trois langues les plus importantes - le néerlandais, le français et l'anglais. La consultation et la coopération entre l'enseignement néerlandophone et l'enseignement francophone devraient devenir contraignantes.              

 

8/   Asbls communales L'une des affaires les plus récentes que touchent Bruxelles concerne l'asbl bruxelloise Gial, une organisation à but non lucratif qui s'occupe de la numérisation et de l'informatique pour la ville. Hormis la question du pourquoi l'administration municipale externalise ces tâches à un organisme sans but lucratif dont les actions et les transactions ne sont pas transparentes (une maladie qui touche tant d'organisations urbaines à but non lucratif), il y a celle du pourquoi la ville de Bruxelles ne fait pas appel aux Service régional qui fournit les mêmes services. Pourquoi veut-elle nécessairement garder cette affaire transfrontalière à l'intérieur de ses frontières?                  

 

En bref, nous souhaitons:  

• Simplification des niveaux administratifs avec un choix clair pour la Région bruxelloise en tant que patron

• Meilleur respect des règles de vie et plus de confirmation de notre identité

• Un panel indépendant de Bruxellois qui forge une nouvelle approche

 

 

 

 

 

------------------------------------------------

English

 

Letter from Brussels citizens for the communal elections of 14 October 2018       Brussels is the city where we want to live, Belgium's biggest city, a town with a very diverse, international population, with a long history, with a beautiful and unique heritage. A city with a unique potential. That potential must now be given a chance to grow, to flourish, and to bear fruit. This is not possible in the current administrative constellation.                  

 

 

 

The flip side of chaos The disorder of Brussels, which seems to be typical of her, is often no longer good for our city. That valued Brussels' chaos, which provides part of the identity, that allows humanity, this culture which ensures that there is sufficient margin to deviate from the rules also has a limit and a flipside.  

Brussels' human touch must also go hand in hand with the compliance with rules and their consistent application. Our Belgian lack of fixed identity, our attractive je m'en foutisme and relativizing power can be enough sometimes, not in the least when those values are being misused. We must also be able to say who we want to be and who we don't. Our countless liberties have not come easily, they are precious. And also, the way we build and the way we maintain our streets, might me done more solidly instead of filling up pits like a sloppy dentist.    

           

"Brussels is pregnant with something, but it is not there yet." January speech 2018, Studio 4, Flagey          

 

The city clearly can not bring a necessary metropolitan vision to real development and realization, even though it has more and more own decision-making power, and its own regional capital government, which seems designed for it.  

Because we see how much is going wrong and also because we live in a time when many things urgently require action, the stuttering Brussels needs to start moving, so that problems do not continue to ferment dangerously, and even explode. In doing so, we must be careful not to resort to superficial and false solutions. We want to be explicitly nuanced, not to give in to the temptation of black-and-white thinking.  

A concrete example of urgent matters is 'mobility', the city in motion. Our traffic is visibly and thoroughly running aground, with all the problems that entails, and we feel that actively searching for solutions, with necessary determination, is a logical necessity. With the current administrative constellation, possible solutions often remain in the starting blocks. Further on in this letter, more concrete and clear examples of failures will follow, all of which we feel providing evidence of a structural problem. It would be good for the city if vision were to be developed, if the people of Brussels would be hearing about sharp plans for the promotion of coexistence. Brussels is the number one host city, superdiverse (and has always been) and can in principle be setting examples to the whole world, but if she will she has to mature, to proudly show her self-awareness as a raised hand with a green card in it.            

 

The negative power of two competing policy structures We people who live here, work here, or both, think that a number of core problems require a global Brussels' vision and approach. We must try to arrive at a united and global Brussels policy, discussed, argued and supported as widely as possible, supported by managers who at the same time keep in touch with their city and have a progressive vision. In doing so, we want to avoid harmful obstruction and reconcile conflicting interests.  

Brussels has a superstructure, the Region (a recent structure), and a sub-structure, its subdivision into 19 municipalities (a historically grown structure). The connection between the two is faltering. A global vision and approach for the city, where necessary and desirable, can not take a firm form and that is largely due to the poor communication between these two 'Brussels'.

As we Brussels people experience Brussels, the historic 19 municipalities have already merged into a larger Brussels, and Brussels has to adapt to that reality at the administrative level.  

Rudi Vervoort, the current minister-president for the Region, himself maintains the current dual system and regularly repeats that it would be a bad thing to change the urban management structure thoroughly. It seems that the representative of the Brussels superstructure is in favour of a status quo.          

 

 

"The emergence of a king from a group of rival tribal chiefs is always a step forward in history, as in the Middle Ages with all the continually warring nobles" Camille Paglia, Sexual Personae, 1990          

 

 

How to bring movement in the immobile Brussels? An independent panel of Brussels residents, scientists, historians, Europeans and, why not, politicians can examine a new and profound approach. They can mediate between parties, policy structures and language communities, discuss competence transfers, limit administrative duties, all in the interest of the greater good. Such a group of involved people can move the stubborn administrative situation of Brussels because they can take a necessary step back, without being burdened by the weight of conflicting interests, and with the advantage that their attention will mainly go to the concrete progress of city life, on the basis of concrete needs and desirable changes.

Once there, we will be able to develop the many building sites that are waiting for a start: education and upbringing, living together in diversity, organizing social support, supporting economic innovation, mobility change and thinking about the balance between people and nature, designing public space, organizing a logistical operation.      

   

Examples of our failing city Below we list some emblematic examples of the malfunctioning. Sufficient evidence we think for our thesis that the power range of the Brussels municipalities is (remains) too large in relation to the global city problems, and is a fundamental obstacle in the further maturing of the city. The power of the 19 Brussels municipalities must be restricted. Please note: the city continues to need a basic anchoring at local level, a solid form of governance in the physical proximity of the people. Local needs require local eyes. Local government may even become more instead of less powerful, as long as it is no longer obstructing the The City.      

The feelings among us, the undersigned, range from frustration, hope, despair, incomprehension, disappointment, impatience, to anger and discouragement. We want to use our vote for the Brussels municipal elections of 18 October 2018 to bring about a change in the Brussels policy structure. Elections can be the ideal start. The atrocities of recent years have made people realize that things have to change. We want to see great things happening in Brussels, in small and large examples. We want to celebrate life!                      

 

 

 

 

1/   The pedestrian zone, the heart of the centre of Brussels. (Avenue Anspach, Square De Brouckère and surrounding streets) A progressive plan for Brussels! There is something big going on in the city where many things are going too slowly. The main axis suddenly becomes free of car traffic. At the place of the former Stock Exchange, there is car quiet, the inhabitants of Brussels are walk and cycling criss-crossed. New times have come!

Summer 2014: the 'picnic the streets' protest, citizens' actions. Summer 2015: inauguration of the pedestrian zone

... 2017: in no other large city does it seem conceivable that the main artery remains wasteland for a few years without a visible plan of completion, without large-scale communication, without the necessary enthusiasm to pass on what is going to happen, what it will look like and when the works will start. Shopkeepers in this area feel murdered with premeditation, so visible and disastrous is the failure of the Brussels structure. Once again hereby, the unnecessary struggle between 1000 Brussels and the Brussels-Capital Region is striking.  

   

2/   Gentsesteenweg, Molenbeek, November 2017 In the morning of 28 November, at the request of the Brussels-Capital Region, protective poles are placed along a section of the busy Gentsesteenweg in Molenbeek to make the cycle path safer. After spontaneous protests by a number of traders and residents, who fear that illegal parking spaces will be lost, the intimidated contractor removes the poles again the same day. The municipality of Molenbeek allows it to happen. Its spokesman: "We need to find a better solution to the problem at that place, and the Region had neither informed us nor the inhabitants about the action." The Region denies this.

In Forest, too, a regional solution was recently wiped out. The municipality demolished the works started by the Region to make the Square St-Denijs, a so-called black traffic point, safer.      

     

3/   Saint-Josse-ten-Noode, December 2017 Free parking card for residents = boycott of the regional plan From now on, a first resident's car parking permit will be issued free of charge in Saint-Josse-ten-Noode, in contravention of the regional guidelines. Another example of village politics in times of urgent change in mentality regarding mobility. Residential parking cards need to be more expensive, experts say. It must become impossible to put two or three cars per family on public roads almost free of charge.  

Also with regard to prostitution, a phenomenon that partly takes place in Saint-Josse, a politics of the local gut feeling applies in the municipality that bears the number1210. Emotional and cultural elements take precedence in order to reach decisions. Emir Kir, the town's mayor, ignores the research and the results of sound scientific work. He even wants to open a place in his municipality where livestock can still be slaughtered without stunning, a religious practice that has been abolished by broad consensus throughout Belgium, except in Brussels.  

The gut feeling and short-sighted self-interest of citizens, mayors, traders or local residents must not be the yardstick for managing a metropolis.         

 

4/   Parking plan In Brussels, you park in a different way from one street to the next, with different tariffs, timetables and payment methods, depending on the municipal area you happen to be driving on.

2009: the Brussels-Capital Region devises parking plan for Brussels to harmonise street parking. In doing so, the municipalities may choose whether to register or not.

2018: so far, only six municipalities are members of the Parking Agency.

It seems wise to question and consult municipalities, but let us not give them any decision-making power in this respect.

Uccle also refuses to accept a park and ride site on its territory, the Region's proposal to help solve the problem of traffic jams. The municipality of Etterbeek has also repeatedly opposed regional plans in Brussels to reduce car pressure, out of short-sighted self-interest.

The mayor of Schaerbeek, in its turn, felt the need to restore order instead of the Region in the rue du Progres, where international coaches are increasingly seeking parking space.        

 

5/   Cleanliness Cleanliness is a municipal competence, but keeping Brussels clean does not seem to work. Why is it that Brussels (in countless of its municipalities) is failing to keep its streets clean and to prevent or reduce illegal dumping and litter dumps? An end-to-end approach is lacking: from prevention and awareness-raising to waste policy and repression, no link in the chain should be weak if you want the thing to work. The ever continuing promises to improve the situation are no longer credible, after long years of deficit. Many citizens keep complaining about this and they are even joining thier efforts in attempts to tackle the problem themselves. Brussels seems to have a mental blockage when it comes to pursue a vigorous waste policy.        

 

6/   Urban Development/Green Spaces The cemetery of Laeken falls under the urban jurisdiction of the City of Brussels. It underwent the largest renovation ever of such a site in Belgium, but the standstill in this case has prevented progress for years. Although the key for financing such protected sites is 20/80 (20% City/ 80% Region), the City contributed zero euro. In 2012, the then Prime Minister of the Region of Charles Picqué stated that the city "seems to have neither the technical nor the administrative capacity to manage such a property, which does not solve anything".                

 

7/   Education Brussels needs education regarding education. It is still too much of a communitarian issue. It is more about Dutch and French than about English or the other home languages of the inhabitants of Brussels, who in fact desire to become en masse multilingual, with Brussels being pre-eminently a place where multilingualism as a life skill could be an asset.    French-speaking education, in particular, falls short of its task of training students to become multilingual citizens. Dutch is mainly learned because it is useful, not because it is beautiful or for the culture behind it. There is a negative connotation of the Flemish aspect. After all these years of study, Brussels' pupils still do not have a sufficient command of the three most important languages - Dutch, French and English. Consultation and cooperation between Dutch and French-speaking education systems should become binding.            

 

8/   Municipal non-profit organizations One of the most recent affairs that has recently touched Brussels is that of the Brussels' municipal non-profit organisation Gial, a non-profit organisation specialising in the digitisation and computerisation of the city. Quite apart from the question of whether the municipal administration should outsource these tasks to a non-profit organisation whose actions and transactions are not very transparent (an illness that is common to so many urban non-profit organisations), the question arises as to why the City of Brussels does not make use of the existing regional service that provides the same services. Why does it necessarily want to keep this cross-border issue within its borders?                  

 

 

 

In short, we wish:  

·         Simplification of the levels of government with a clear choice of the Brussels-Capital Region as the boss.

·         Better compliance with the rules of living and more affirmation of our identity ·         An independent panel of Brussels' residents forging a new approach.

 

 

Signer cette pétition

En signant, j'autorise Thomas Sennesael à remettre ma signature à ceux qui ont le pouvoir en la matière.


OU

Pour recevrez un e-mail contenant un lien pour confirmer votre signature. Pour vous assurer de recevoir nos e-mails, veuillez ajouter info@petitionenligne.fr à votre carnet d'adresses ou votre liste des expéditeurs autorisés.

Veuillez noter que vous ne pouvez pas confirmer votre signature en répondant à ce message.
Publicité payante

Nous ferons la promotion de cette pétition auprès de 3000 personnes.

Apprendre encore plus...