Za zakazem hydroszczelinowania w Europie!

Szanowna Pani Connie Hedegaard, Komisarz Unii Europejskiej do spraw klimatu, Szanowny Panie Oettinger, Komisarz Unii Europejskiej do Spraw Energii

Podczas prezentacji pracy badawczej (“Wpływy wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej na środowisko i zdrowie ludzkie", (IP/A/ENVI/ST/2011-07), Stefana Lechtenböhmer pod nadzorem Lorenzo Vicario) wskazującej na zaniepokojenie obywateli europejskich zmianami klimatycznymi, stwierdziła pani Komisarz EU do spraw klimatu, że pani nie faworyzuje moratorium wydobywania gazu łupkowego, usprawiedliwiając, że "nie można się sprzeciwiać od samego początku nowej technologii wydobywania gazu."

Pod koniec tej debaty, Komisja odrzuciła moratorium eksploatacji gazu łupkowego w Europie. Unia Europejska pozostaje rozdarta pomiędzy “bezpieczeństwem energetycznym", a “ochroną środowiska”. Pan, Panie Günther Oettinger, Komisarzu do Spraw Energii, jesteś za przyjęciem wspólnych standardów regulujących wydobywanie gazu łupkowego w UE, oraz za przedstawieniem propozycji jeszcze w roku 2012.

Ponadto, według artykułu w “The Wall Street Journal”, Komisarz  Günther Oettinger, stwierdził, "..że Komisja Europejska jest przeciwna ustanowieniu jakichkolwiek nowych ram prawnych regulujących wydobycie gazu łupkowego w Unii Europejskiej. "

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jo Leinen powiedział “The Guardian”, że chciałby nowej dyrektywy EU ściśle regulującej wydobywanie paliw, mających negatywny wpływ na środowisko jak gazu łupkowy, ropa łupkowa i piaski bitumiczne. Jo Leinen potwierdził, że tego rodzaju działanie legislacyjne może mieć sukces, ponieważ wielu eurodeputowanych jest zaniepokojonych rolą gazu łupkowego w globalnym bilansie energetycznym.

Rada Europy zwróciła się o program działań w zakresie wód podziemnych i poprawek do dyrektywy Rady 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zatruciem powodowanym przez niektóre niebezpieczne substancje, w ramach polityki gospodarczej ochrony wody pitnej.

W naturalnym środowisku, proces tworzenia węglowodorów w skałach trwa w zakresie temperatur pomiędzy 100 a 150 stopniami Celsiusa, miliony lat. Jednak takie zasoby naturalne jak paliwa kopalne nie są nieskończone i to jest wyzwaniem tej dekady.

Z tym mamy do czynienia dzisiaj.

Ponadto, istnieje obecnie konsensus odnośnie globalnych zakłóceń klimatycznych, oraz zrozumienie największego wyzwania 21 wieku, jakim jest przewidywane wyczerpywanie się zasobów naturalnych. Ponieważ obecny model jest nie do utrzymania, ludzie dążą do wdrożenia podstaw zrównoważonego rozwoju. Energetyczna transformacja jest nie tylko możliwa i ekonomicznie uzasadniona, ale jest jedyną rozsądną opcją w obliczu jednych z najgroźniejszych wyzwań naszych czasów.

Warto przypomnieć, że ryzykiem zezwolenia na szczelinowanie hydrauliczne jest wstrzykiwanie do górotworu około 700 substancji chemicznych, w większości wywołujących raka.

Adam Law, endokrynolog w Medical School Weill Cornell, Nowy Jork uważa, że dopóki kwestia wpływu hydroszczelinowania na skutki zdrowotne nie jest wyjaśniona, konieczne jest ustanowienie moratorium na szczelinowanie hydrauliczne.  Poza udowodnionym zanieczyszczeniem wód gruntowych, istnieje ryzyko trzęsień ziemi.

My, obywatele Europy, żądamy innej drogi ENERGETYCZNEJ transformacji – od szczytu zużycia ropy naftowej do znacznego spadku zużycia paliw kopalnych i energii jądrowej w oczekiwaniu końca ery łatwo wydobywalnych źródeł energii oraz zakazu poszukiwania i eksploatacji gazu łupkowego w Europie, aż do zastąpienia paradygmatu istniejącego systemu hierarchicznego, systemem bezpośrednio demokratycznym budującym na odpowiedzialnym interaktywnym obywatelu.

“Idealny Scenariusz” Pomyślcie! Każda akcja jest możliwa, każda akcja jest realistyczna i wykonalna aż do dnia, gdy nie będziemy zdolni się wyżywić, oświetlić, ogrzać, ponieważ zrobiliśmy zły wybór.

Ruchy obywatelskie łącząc się wyrażają podstawową chęć przetrwania. Musimy naprawić rządzenie Europą. Mamy narzędzie do tego: w Europie jest to: Konwencja z Aarhus. - My jesteśmy ludźmi i chcemy żyć!

Chcemy zmiany, nie tylko w decyzjach energetycznych: chcemy Europy, która bierze pod uwagę ludzkie potrzeby, a nie dąży do zysku dla kilku osób, chcemy Europy, która nie zaprzecza Demokracji.

 

Panie i Panowie Eurodeputowani

To Apel Obywateli Europy

(Ruch Obywateli Europejskich)